Garde of words

Garden of Words. Grafika tandēmā ar stāstu.

  Pirmo reizi ieraugot šo anime, nemulstat no tās garuma ~ 46min….